> کلیه سفارش های تهران و شهرستان که تا قبل از ساعت 11 ثبت شوند همان روز  توسط پست پیشتاز ارسال می شوند.

> مشتریان محترم تهران که درخواست ارسال سفارش در همان روز را داشته باشند می توانند با قید کلمه  ارسال فوری در توضیحات،

سفارش خود را از طریق پیک موتوری در همان روز دریافت کنند.

بدیهی است که مابه التفاوت هزینه ارسال با پیک موتوری به عهده مشتری می باشد.

> سفارش هایی که از طریق پست پیشتاز ارسال می شوند در تهران 48 ساعته و در شهرستان ها 72 ساعته تحویل داده می شوند.

> روزهای تعطیل رسمی و جمعه ها ارسال صورت نمی گیرد.