> برای خریدهای حضوری ، فقط تعویض کالا در صورت عدم استفاده تا 48 ساعت بعد از خرید

و فقط با همراه داشتن کارت گارانتی امکان پذیر می باشد.

> برای خرید های از طریق سایت، تا 72 ساعت تعویض یا عودت کالا  در صورت عدم استفاده

امکان پذیر می باشد.

> بدیهی است هزینه ارسال کالا جهت عودت یا تعویض کالا به دفتر مرکزی در صورت سالم بودن

محصول به عهده مشتری محترم می باشد.