تمامی نوشته های: Mjam

درباره Mjam

چرم طبیعی را از چرم مصنوعی تشخیص دهیم

  کیف چرم یا هر محصول چرمی را از روش های زیر به راحتی تشخیص دهید   با توجه به سیل وارد شدن محصولات چرم مصنوعی از کشورهای دیگر و تولید آن ها در داخل کشور، تشخیص چرم طبیعی از مصنوعی یک دغدغه به شمار می رود. اگه تفاوت چرم طبیعی و مصنوعی را ندانید، […]

سبدخرید